Türkçem "Kimler Türkçe Konuşuyor?" | TRT Arşiv

Kimler Türkçe konuşuyor? Türkçeyi konu edindiğimiz video serimizde, Türkçenin akraba dillerle ilişkilerini ele alıyoruz.