Tarih Tekerrür Ve Ekonomik Krizler 10.Bölüm

Alev Alatlı'nın sunuculuğunu yaptığı programın "1929 Krizi Avrupa'da... Fransa, İtalya ve IBRD" adlı bölümünde; Büyük Buhran'ın Avrupa'daki etkileri konu edilmektedir.