Kilometre Taşları-Mevlana Celaleddin Rumi

Programın 38. bölümünde; büyük İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi konu edilmektedir.