Kilometre Taşları-Leonardo Da Vinci

Programın 8. bölümünde; ressam ve heykeltıraş Leonardo Da Vinci'nin hayatı konu edilmektedir.