Kilometre Taşları-Evliya Çelebi

Programın 9. bölümünde; seyyah Evliya Çelebi'nin hayatı konu edilmektedir.