Kilometre Taşları-Arşimet

Programın 7. bölümünde; bilim insanı Arşimet'in hayatı konu edilmektedir.