Bir Öykümüz Var-Levent Kırca

Programın 1. bölümünde; Levent Kırca'nın meddahlık gösterisi yer almaktadır.