Anısına-Kani Karaca

Programın 58. bölümünde; İstanbul tilavet geleneğinin son temsilcisi, hafız ve mevlithan Kani Karaca konu edilmektedir.