Tasarruf Bonosu

1961 tarihli tasarruf bonolarının ana para ödeme süreci.