1970'lerde Türk Sineması

"1971'de dünyada en çok film yapan ülkeler arasında 5. sıradaydı Türkiye."