Memduh Ün

"O zaman filmlerde mezar, gazel, şarkı ve kavga ticari başarıyı sağlıyordu."