Yaşlılık

Çocuk ve gençlikten sonraki yaşamın kaçınılmaz evresi yaşlılık.