Yangınla Mücadele

Canlılar üzerinde olumsuz etkilere neden olan doğal afetlerden yangın ve yangına karşı alınması gereken tedbirler.