Toplumsal Kalkınmada Gençlik Projesi

1976 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Toplumsal Kalkınmada Gençlik Projesi" kapsamında üniversite öğrencilerin yol çalışmalarına yardım ederek ülkeye hizmet etmesi.