Duşak Kesme Geleneği

Denizli'nin Dereçiftlik köyünde, bebeklerin ilk adımlarını düz basacağı ve her türlü kötülüklerden korunacağı inancı ile yapılan "Duşak Kesme" töreni.