Tarık Buğra

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının tanınmış yazarlarından Tarık Buğra.