Alkol Bağımlılığı

Alkol kullanımı sırasında ortaya çıkan ve kişinin önceden değer verdiği davranışlarına göre fizyolojik, davranışsal ve bilişsel değişikliklerle kendini gösteren bağımlılık.