Toplumsal Kalkınmada Tarım Projesi

1978 yılında Toplumsal Kalkınmada Gençlik Projesi kapsamında öğrenciler köylerde tarım işlerinde yardımda bulunuyorlar.