Gençler 22.Bölüm

Aynı evde kalan 4 üniversiteöğrencisinin günlük yaşamlarınınkonu edildiği dizinin 22. bölümü.