Gençler 21.Bölüm

Aynı evde kalan 4 üniversiteöğrencisinin günlük yaşamlarınınkonu edildiği dizinin 21. bölümü.