Gençler 20.Bölüm

Aynı evde kalan 4 üniversiteöğrencisinin günlük yaşamlarınınkonu edildiği dizinin 20. bölümü.