Tarihi Değiştiren Yüzler-Sultan Alparslan

Henüz genç yaşlarda enerjisi, adaleti ve idare yeteneği ile ilgi çeken Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan, "Ebu'l-Feth" (Fetihlerin Babası) lakabıyla anılmaktadır.