Abdülbaki Gölpınarlı

Bildiğini yaşayan, yaşadığını yazan bir alimdi. Edebiyat tarihçisi ve tercüman Abdülbaki Gölpınarlı; divan şiiri, tasavvuf ve mezhepler üzerine yaptığı çalışmalarla tanındı.