Yeryüzü Göçerleri 3.Bölüm

Belgeselin 3. bölümünde; yabancı iş gücü, 1972'de gizlice alınan göçmen işçi getirmeme kararı, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında imzalanan Ankara Antlaşması ve bu antlaşma ile doğan haklar konu edilmektedir.