Peyami Safa

Belgeselde; eserleriyle Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında ön plana çıkan yazar ve gazeteci Peyami Safa konu edilmektedir.