İmece 1.Bölüm

Programın 1. bölümünde; Kayseri Hacılar Köyü’nün halıcılık, halıcılık kooperatif çalışmaları ve mevsim hastalıkları konu edilmektedir.