Derin Kökler 9.Bölüm

Yok olmaya başlamış bölgesel geleneklerimizin hatırlanması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için hazırlanan belgeselin 9. bölümünde; Adana'daki pestil yapımı konu edilmektedir.