Derin Kökler 3.Bölüm

Yok olmaya başlamış bölgesel geleneklerimizin hatırlanması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için hazırlanan belgeselin 3. bölümünde; Sivas’ın Divriği bölgesine özgü olan kapı tokmakları, tokmak çeşitleri ve işlevleri konu edilmektedir.