Asyanın Kandilleri-Yusuf Has Hacib

Türk coğrafyasında yaşamış kültür, sanat ve bilim alanında öne çıkmış şahsiyetlerin ele alındığı belgeselin 5. bölümünde; Türk-İslam tarihinin oluşmasında son derece önemli olan Kutadgu Bilig’in yazarı Yusuf Has Hacib konu edilmektedir.