Asyanın Kandilleri-Musa El-Harezmi

Türk coğrafyasında yaşamış kültür, sanat ve bilim alanında öne çıkmış şahsiyetlerin ele alındığı belgeselin 7. bölümünde; matematik, gökbilim ve coğrafya alanlarında çalışmış ünlü Fars bilgin Musa El-Harezmi ve eserleri konu edilmektedir.