Asyanın Kandilleri-Kaşgarlı Mahmud

Türk coğrafyasında yaşamış kültür, sanat ve bilim alanında öne çıkmış şahsiyetlerin ele alındığı belgeselin 6. bölümünde; Kaşgarlı Mahmud ve büyük eseri Divanu Lügati’t-Türk konu edilmektedir.