Asyanın Kandilleri-Hoca Ahmet Yesevi

Türk coğrafyasında yaşamış kültür, sanat ve bilim alanında öne çıkmış şahsiyetlerin ele alındığı belgeselin 1. bölümünde; Türk mutasavvıf ve şair Ahmet Yesevi ve Türk tasavvuf geleneği açısından önemi konu edilmektedir.