Gün Dökümü 336.Bölüm-Orhan Şaik Gökyay
Açıklama:
Programın 336. bölümünde; Orhan Şaik Gökyay'ın hayatı konu edilmektedir.
Zaman:
2008
Yer:
Türkiye