Dokuz Eylül
Açıklama:
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş sürecinin anlatıldığı belgesel programda; Osmanlı Devleti'nin 1.Dünya Savaşı süreci, Anadolu'da yapılan kongreler, Hasan Tahsin ve Cumhuriyetin ilanı sonrası Türkiye'nin gelişimi konu edilmektedir.
Zaman:
1983
Yer:
Türkiye