Açıklama:
1983 yılında Halkçı Parti (HP) ve Sosyal Demokrasi Partisi'nin (SODEP) birleşmesiyle Sosyaldemokrat Halkçı Parti'nin (SHP) kuruluşu.
Zaman:
1983
Yer:
Türkiye