Akarsularımız Barajlarımız 1.Bölüm
Açıklama:
Programın 1. bölümünde; Büyük Menderes Nehri ve oluşturduğu havza, ekonomik önemi, doğal yaşam kaynakları, Miletos, Priene ve Hierapolis antik kentleri konu edilmektedir.
Zaman:
1985
Yer:
Türkiye